- qui vol una autoritat ?

dilluns, 26 de maig de 2008

racons de can Solé xicde les menges que m'he cruspit, els entrants de can Solé xic!