- qui vol una autoritat ?

dimecres, 14 de maig de 2008

empaquetant

empaquetant les comandes, els llibres per enviar...

cap al despatx, escriure comunicacions...


l'editorial Agone a Marsella...