- qui vol una autoritat ?

dilluns, 2 de juny de 2008

tecnologia punta


estic meravellat de com resolen les companyies de serveis; els cablejats de comunicacions, els sistemes de seguretat i elèctrics...

boomp3.com