- qui vol una autoritat ?

dilluns, 10 de març de 2008

paisatgespaisatges; urbans, geogràfics, marítims, la natura i la ciutat a vegades es confonen, està barrejat i a la vegada cadascun te la seva pròpia lectura...

boomp3.com