- qui vol una autoritat ?

dijous, 27 de març de 2008

nau Gaudí - La Cooperativa Obrera Mataronense

2007... l'estructura feia temps que estava consolidada, però l'obra aturada...2008... el consistori després de molts entrebancs, troba una empresa que s'en fa càrrec per acabar-ho...

veig l'entrada sense vigilant i m'hi fico...

trobo un obrer que surt de la caseta - vestuari, i li demano pel encarregat;
- no hi és en aquest moment, està esmorzant.
em contesta...

- vaig a fer unes fotos, li dic.
l'home com que actuava d'allò més natural em diu :
- endavant, tu mateix...

era l'hora d'esmorzar... i vaig fer un munt de fotografies, em vaig acomiadar i me'n vaig anar per allà on havia entrat, el treball ben fet s'ha de fer amb parsimònia, em vaig dir per mi....


La Cooperativa Obrera Mataronense és una fàbrica situada a Mataró, obra de l'arquitecte modernista català Antoni Gaudí.

Fou una de les primeres obres de Gaudí, testimoniant el seu apropament al socialisme utòpic durant aquella època. La Cooperativa havia sigut creada el 1864, i Gaudí rebé l'encàrrec de construir la seu social a Mataró, formada per un conjunt de fàbrica, barri de cases econòmiques, un casino amb jardí i un edifici de serveis.

Gaudí realitzà els plànols entre 1878 i 1882, encara que finalment tan sols es construí la fàbrica, l'edifici de serveis i una nau, primer lloc on Gaudí utilitzà els arcs catenàrics tan freqüents en la seva obra posterior.

A l'edifici de serveis va emprar rajoles de ceràmica, altre dels segells característics de la seva obra. Gaudí també va dissenyar l'ensenya de la Cooperativa, amb la figura d'una abella, símbol de la laboriositat.