- qui vol una autoritat ?

dimecres, 12 de desembre de 2007

nocturna

Vides que transcorren en la ciutat, la nit com una ombra quotidiana ho envolta tot i les sensacions afloren...

boomp3.com