- qui vol una autoritat ?

diumenge, 15 d’abril de 2012

orgànic


mitja tarda,
primavera fresca i ventosa,
pensant-te,
absorbint l'espectacle,
i la terra sota els peus...