- qui vol una autoritat ?

diumenge, 24 de maig de 2009

escala

escala, ja derruïda, de la illa de cases de can Fàbregas i de Caralt, on volen ficar la "locomotora"
el "Corte Inglès" que cap falta fa...